Průvodce fázemi spánku: Jak probíhá náš noční odpočinek?

Spánek je klíčovým aspektem lidského života, který má zásadní vliv na naše zdraví, výkon a celkovou pohodu. Jednou z nejdůležitějších součástí spánku jsou fáze, kterými procházíme během noci. Tyto fáze jsou podstatné pro obnovení a regeneraci našeho těla i mysli. V tomto článku si podrobně rozebereme jednotlivé fáze spánku, jejich vlastnosti a význam pro naše zdraví.

Fáze NREM (Non-Rapid Eye Movement)

Fáze NREM, neboli fáze spánku bez rychlých pohybů očí, se dělí do tří podfází: N1, N2 a N3.

N1: První fáze NREM je lehký spánek, který nastává krátce po usnutí. Je to období přechodu mezi bděním a spánkem, kdy se mozek postupně uklidňuje. V této fázi můžeme zažívat hypnagogické halucinace a mylné představy.

N2: Fáze N2 představuje středně hluboký spánek. V této fázi se aktivita mozku dále snižuje, srdeční tep a dech se zpomalují a svaly se uvolňují. N2 spánek představuje asi 50% celkové délky spánku.

N3: Třetí fáze NREM, známá také jako hluboký spánek, je nejhlubší fází spánku. V této fázi jsou vědomé funkce těla minimální, svaly jsou maximálně uvolněné a srdeční tep a dech jsou nejstabilnější. Hluboký spánek je klíčový pro regeneraci a opravu tělesných tkání a systémů.

Fáze REM (Rapid Eye Movement)

Fáze REM je nejaktivnější fází spánku, během které dochází k rychlým pohybům očí. Tato fáze se vyskytuje asi po 90 minutách spánku a trvá asi 20-25% celkové délky spánku. Během fáze REM je mozek velmi aktivní, ačkoli tělo je zcela uvolněné. Probouzejí se sny, které mohou být výrazné a emotivní. Paradoxně dochází k paralýze svalů, což brání fyzickým reakcím na sny. REM spánek je klíčový pro kognitivní funkce, učení a paměť. Hraje také důležitou roli v psychickém zpracování emocí a zážitků z předešlého dne.

Proč jsou důležité?

Každá fáze spánku má svůj vlastní význam a dopad na naše tělo a mysl. Nedostatek spánku nebo narušení normálních fází spánku může mít negativní dopady na naši pozornost, paměť, náladu a celkové zdraví. Naopak, pravidelný a kvalitní spánek, který zahrnuje všechny fáze spánku, je zásadní pro fyzickou a duševní pohodu. Nedostatek spánku za následek sníženou délku fáze REM spánku, což má za následek nejen pocit únavy, ale také negativní dopady na metabolismus, sníženou citlivost na bolest, horší schopnost koncentrace a může vést k problémům s pamětí, jak krátkodobou, tak dlouhodobou, zejména při opakovaném nedostatku spánku.

Porozumění jednotlivým fázím spánku je klíčem k dosažení hlubokého a obnovujícího spánku. Pravidelný spánkový režim a vytváření vhodného prostředí pro spánek mohou pomoci optimalizovat spánkovou architekturu a maximalizovat její přínosy pro naše zdraví a pohodu. Důležité je také dbát na to, aby byl spánek dostatečně dlouhý a nepřerušovaný, aby všechny fáze mohly proběhnout. K tomuto můžou dopomoct volně dostupné prášky na spaní Nero Sweet Dreams

Související produkty