WBFC s.r.o.

Družby 981/9, Plzeň 312 00

Česká Republika 

E-Mail: cz@nerodrinks.com 

Web: www.nerodrinks.com

Tel: +420 773 699 000

IČO: 26323150

DIČ: CZ26323150

Impressum platí také pro následující profily sociálních médií:

WEB: www.nerodrinks.com/cz

Facebook (https://www.facebook.com/nerodrinkscz)

Instagram (https://www.instagram.com/nerodrinkscz)

YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCC7sdb6630ZwsKhIWOt44lw)

Autorská práva / odpovědnost za obsah a odkazy

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají českému autorskému zákonu. K reprodukci, zpracování, distribuci a jakémukoli využívání mimo hranice autorského práva je nutný písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Zejména obsahy třetích stran jsou takto označeny. Přes maximální snahu nemůžeme zaručit přesnost poskytovaných informací nebo trvalou technickou dostupnost. Za obsah externě odkazovaných webových stránek nepřebíráme žádnou odpovědnost. Nemáme žádný vliv na jejich obsah a výslovně se distancujeme. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

Zřeknutí se odpovědnosti

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky („hypertextové odkazy“), které nespadají do oblasti odpovědnosti autora, by odpovědnost vstoupila v platnost, pouze pokud autor věděl o obsahu a bylo to pro něj technicky možné a přiměřené zabránit použití v případě nezákonného obsahu. Autor tímto výslovně prohlašuje, že v době publikace odkazů nebyl na odkazovaných stránkách rozpoznatelný žádný nelegální obsah. Autor nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference zadané na vlastní webové stránce autora i na záznamy třetích stran v poznámkách, diskusních fórech, adresářích odkazů, e-mailových konferencích a všech ostatních formách databází, do jejichž obsahu je možný externí přístup pro zápis. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takto prezentovaných informací nese výhradní odpovědnost poskytovatel stránky, na kterou se odkazovalo, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné publikace prostřednictvím odkazů.

Ochrana osobních dat

Pokud existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy) na webových stránkách, zadávání těchto údajů probíhá dobrovolně. Použití a platba všech nabízených služeb je povolena - pokud je to technicky možné a rozumné - bez specifikace těchto údajů nebo podle specifikace anonymizovaných údajů nebo pseudonymu. Použití kontaktních údajů zveřejněných v Impressum nebo srovnatelných informacích, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy, třetími stranami k zasílání informací, které nebyly výslovně požadovány, není povoleno. Výslovně si vyhrazujeme právo podniknout právní kroky proti odesílatelům takzvaných nevyžádaných e-mailů, kteří tento zákaz porušují.

Právní platnost tohoto odmítnutí odpovědnosti

Toto odmítnutí odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již nebo zcela neodpovídají aktuálnímu právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu nedotčeny svým obsahem a platností.

Alternativní řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro mimosoudní řešení sporů online (platforma OS), která je k dispozici na adrese https://ec.europa.eu/odr.